Storseans
Lindblom Academy

Storseans

 

En storseans är där en större publik får se mediet arbeta från t.ex. en scen och levererar bevis och budskap från nära och kära i andevärlden, till de i publiken som kommit.

En storseans är att tjäna andevärlden, där mediets fokus är hos dem i andevärlden som vill kommunicera. Här finns varierande grad av kunnande hos medier och hur de arbetar. Det som är att föredra är där mediet går direkt till den i publiken som den personen i andevärlden vill kommunicera med. Här ska sedan följa en direkt beskrivning av andens relation till personen ifråga, hur han/hon såg ut när de levde och hur de var som person. Efter att detta har igenkännts och endast då, ges ett meddelande av vikt. Meddelanden på en sådan här tillställning är oftast inte alltför personliga då det är många som sitter och lyssnar. Ibland kan personen i andevärlden ge meddelandet på ett sådant sätt att bara mottagaren förstår, och det är det som är det viktigaste och anledningen till att de kommer.

 

Genom att det kan vara ganska många besökare på en sådan tillställning är det också viktigt för besökaren att förstå att mediet kanske inte har möjlighet att ge alla ett meddelande. Vill man försäkra sig om att få någon från andevärlden att ge sig tillkänna och ett meddelande är det bättre att gå på en Privat sittning med mediet. Där finns möjlighet att få kontakt med flera personer i andevärlden och därigenom också få flera meddelanden.

 

 

Du bokar din plats via knappen "Boka Tid".